close[X]
您的购物车
型号 数量 货期
查看购物车 结算
带宽(Hz):>1.8 MHz 1 MHz 3 MHz 70 MHz 100 MHz 700 MHz 1 GHz
光谱响应:1-12um 1-14um 1-15um 1-16um 2.0-12um 2.0-13um 2.5-6.5um 2.5-7.0um 2.9-5.5um 3.0-6.7um 3.0-12um
感光规格:1x1mm

更多使用本网站,即表示您同意我们使用cookie.它可以帮助更好地提供会员服务以及短时间内记录您的浏览记录
已知晓 了解详情
提示